Rafał Szymczak P.H.U.

Rafał Szymczak P.H.U.

Rafał Szymczak P.H.U. | Ul. Kcyńska 31, 89-100 Paterek | tel. 692 421 858

O Firmie


Firma Rafał Szymczak P.H.U. istnieje od 2005. Naszą główną działalnością jest remont i budowa dróg oraz nadzór z obsługą laboratoryjną kontraktów drogowych.

Lokalizacja na granicy dwóch województw, kujawsko-pomorskiego oraz wielkopolskiego, pozwala na pozyskiwaniu zróżnicowanych kontraktów. 

Kadra inżynieryjna to grupa świetnie wykształconych i przygotowanych, do stawianych celów i zadań, inżynierów z uprawnieniami, mająca na swoim koncie szereg zrealizowanych zamówień w formule zaprojektuj-wybuduj oraz wybuduj.

Dysponujemy bogatą bazą sprzętowo-transportową wraz z młodym ale doświadczonym zespołem kierowców i operatorów. 


Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej firmy.

Realizacje - Galeria


Oferta


Produkcja podstawowa:

- Układanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
- Remonty dróg mieszankami mineralno-bitumicznymi
- Roboty ziemne
- Wykonanie podbudów z kruszyw
- Układanie nawierzchni betonowych i kamiennych
- sprzedaż zbrojonych skośnych ścianek przepustu
- Produkcja „suchych” betonów
- Wynajem sprzętu

Usługi laboratoryjne:

- Badanie mieszanek mineralno-bitumicznych,
- Badanie zawartości asfaltu i składu ziarnowego,
- Gęstość,
- Gęstość objętościowa,
- Wolna przestrzeń,
- Wskaźnik zagęszczenia wykonanej warstwy,
- Opracowanie receptur dla klienta na podstawie dostarczonych materiałów,
- Sprawdzenie receptury klienta na podstawie dostarczonych materiałów,
- Sprawdzenie receptury klienta na podstawie gotowego wyrobu,
- Wytrzymałość mieszanki mineralno-asfaltowej na rozciąganie pośrednie - odporność na działanie wody i mrozu.

Współpraca


Naszymi głównymi klientami są jednostki samorządowe oraz lokalne firmy prywatne.